امتحان اللغة الهولندية والتجمع العائلي

تعلم اللغة الهولندية لاجل اجتياز امتحان الاندماج بالسفارة الهولندية لطلب تاشيرة التجمع العائلي

Learn Dutch online in order to pass the Civic Integration Exam at the Dutch Embassy to apply for your MVV Visa

 NEXT CLASS

Basisexamen inburgering in het buitenland niveau A1

Onze inburgeringscursussen worden live via Skype gegeven. Studieduur: ca. 5 weken. De snelheid bepaal je zelf. Wil je sneller of langzamer, dan kan dat. Je leert alles wat je moet weten voor de inburgering buitenland. Je wordt voorbereid op de nieuwste examens: Examen LEESVAARDIGHEID Examen SPREEKVAARDIGHEID Examen KNS Je krijgt voor alle modules de lesstof (Printmaterial), privébegeleiding (20 Skype-uren) en . wordt afgesloten met veel examentrainingen ?. Je krijgt professionele privébegeleiding via Skype. De kosten voor deze cursus bedragen € 600,-
U kunt ook in 2 termijnen betalen.

?GOT QUESTION

We’re here for you 24/7/365. We are standing by to answer any questions you may have.

© Copyright 2017 – neerlandais.ma – All Rights Reserved     Privacy | Terms of use