Aanmelden Basisexamen Inburgering Buitenland – DUO

Aanmelden basisexamen inburgering buitenland – DUO

Wij adviseren u om u tijdig aan te melden voor het examen, u kunt zich aanmelden via de website van DUO:

https://www.inburgeren.nl/basisexamen-inburgeren-buitenland.jsp

of middels het digitale aanmeldingsformulier.

Aanmeldformulier

Op het aanmeldformulier moeten de gegevens van de hoofdpersoon in Nederland (de referent) en de gegevens van de examenkandidaat worden ingevuld. Na het verzenden van het aanmeldformulier ontvangt de referent in Nederland een e-mail met daarin een link ter

bevestiging van de aanvraag. Op verzoek kunnen wij ook het basisexamen inburgering buitenland voor u aanvragen, u dient het examen zelf aan DUO te betalen.

De drie examenonderdelen van het basisexamen inburgering buitenland kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd. Het examen wordt afgenomen op een computer.