Informatie basisexamen inburgering buitenland 

Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat uit drie onderdelen:

Spreekvaardigheid

kosten: € 60,00, dit examen bestaat uit twee onderdelen:

  1. Vraag-Antwoord: de kandidaat krijgt vragen en formuleert hierbij zelf zijn antwoord.
  2. Zinnen afmaken: de kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden.

Leesvaardigheid

kosten: € 50,00, dit examen bestaat uit drie onderdelen:

A)  De kandidaat hoort een woord en kiest uit vier geschreven antwoordmogelijkheden

  1. B)  De kandidaat leest een woord en kiest uit vier gesproken antwoordmogelijkheden.
  2. C)  Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien, er worden 2 meerkeuzevragen gesteld met 3 of 4 antwoordmogelijkheden.

Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)

kosten: € 40,00.
De kandidaat ziet foto’s en leest de vragen. De vragen worden ook uitgesproken in een langzaam spreektempo. De kandidaat ziet en hoort twee antwoordmogelijkheden.


De drie examenonderdelen kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd. Het examen wordt afgenomen op een computer. Het aanmelden voor het examen kan via deze link.
U ontvangt de uitslag binnen 8 weken, meestal ontvangt u de uitslag per e-mail. Wanneer de kandidaat is geslaagd is de uitslag één jaar lang geldig. Dat betekent dat de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) binnen dat jaar moet worden aangevraagd.