Kosten

Kosten overzicht

  • Cursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland                                                    € 800,- per persoon
  • SPOED cursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland                                                      € 1500,- per persoon