Het Examenonderdeel Leesvaardigheid

Leesvaardigheid

Met het examenonderdeel leesvaardigheid wordt gemeten in hoeverre kandidaten de Nederlandse taal kunnen lezen en begrijpen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen:

  1. De kandidaat hoort een woord en kiest uit vier geschreven antwoordmogelijkheden + de kandidaat leest een woord en kiest uit vier gesproken antwoordmogelijkheden.
  2. Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien, er worden 2 meerkeuzevragen gesteld met 3 of 4 antwoordmogelijkheden.

 

  1. Kandidaten moeten gemiddeld 12 vragen U krijgt 35 minuten de tijd om het examen te maken. Het examenonderdeel leesvaardigheid wordt automatisch beoordeeld. Een kandidaat is geslaagd als hij een voldoende haalt.

Kosten examenonderdeel: € 50,-.