het examenonderdeel spreekvaardigheid

Spreekvaardigheid

Met het examenonderdeel spreekvaardigheid wordt gemeten in hoeverre kandidaten Nederlands kunnen spreken. Kandidaten moeten tien vragen beantwoorden en twaalf gesproken zinnen afmaken. U krijgt 30 minuten de tijd om het examen te maken,

kosten examenonderdeel: € 60,-.

Het examenonderdeel spreekvaardigheid wordt met een gestandaardiseerd beoordelingsmodel door twee gecertificeerde personen beoordeeld en niet door een computer. Een kandidaat is geslaagd als hij een voldoende haalt. Het examenonderdeel

spreekvaardigheid bestaat uit twee delen:

  1. Vraag en antwoord. De kandidaat krijgt vragen en dient hierbij zelf zijn antwoorden te formuleren. De vragen in dit onderdeel zijn functioneel van karakter, het zijn vragen die kandidaten ook in het dagelijks leven zouden kunnen tegenkomen.
  2. Zinnen afmaken. De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden. Een afbeelding op het scherm geeft hulp bij de interpretatie van de situatie die in de eerste zin wordt